Certyfikat EN 1090 – Zakładowa kontrola produkcji

Pozytywnie przeszliśmy przez wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normą EN 1090 dla klasy exc2.

Otrzymanie certyfikatu pozwala nam na oznakowywanie wytworzonych przez nas konstrukcji znakiem CE na dowód zgodności z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD)

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest zorganizowanie oraz posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Jednostką certyfikacyjną dla nas w tym przypadku było TÜV Rheinland